Sejalan dengan kerangka kerja Universitas Jember untuk menjadi World Class University di tahun 2025, maka Fakultas Farmasi sebagai salah satu unit kerja juga melakukan beberapa strategi untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi UNEJ, utamanya di level internasional. Hingga tahun 2023 jumlah kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah sebanyak 6 institusi yang tersebar di Malaysia, Filipina, Jerman, dan Australia. Selanjutnya, untuk memperluas internalisasi, Fakultas Farmasi UNEJ mencoba memperluas hubungan dengan beberapa Universitas di Malaysia diantaranya Faculty of Pharmacy Universiti Kebanggasan Malaysia (UKM), Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Faculty of Pharmacy Universiti Kuala Lumpur RCMP (UniKL RCMP) Malaysia.

Kunjungan Edukasi ke Faculty of Pharmacy Universiti Kebanggasan Malaysia (UKM)

Kunjungan Edukasi ke Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Kunjungan edukasi ini bersamaan dengan pelaksanaan International Conference The 4th ICPHS yang diselenggarakan oleh Faculty of Pharmacy Universiti Kuala Lumpur RCMP Malaysia dalam rentang tanggal 25 – 27 Oktober 2023. Dari hasil kunjungan edukasi tersebut dihasilkan beberapa poin kesepakatan kerjasama terkait pertukaran pelajar, pelaksanaan kuliah tamu, pelaksanaan seminar bersama, penelitian bersama, serta magang mahasiswa profesi ke apotek. Besar harapan supaya kerjasama ini segera dilaksanakan hingga berproses pada penandatangan MoA maupun MoU.

Kunjungan Edukasi ke Faculty of Pharmacy Universiti Kuala Lumpur RCMP (UniKL RCMP) Malaysia

Semoga ke depannya Fakultas Farmasi UNEJ dapat terus meningkatkan kerjasama internasional. BERSAMA-SAMA MAJU DEMI KEMAJUAN BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA PUSAKA.